GMO Planting

Gensko spremenjene rastline v Sloveniji

V Sloveniji zaenkrat ni niti pridelave gensko spremenjenih rastlin, niti poljskih poskusov z njimi.Back to overview page for Slovenia


partnership Europa logo FP6 logo