National research projects

Nederlands onderzoek naar coëxistentie en traceerbaarheid

Er zijn in het verleden enkele studies uitgevoerd naar coëxistentie in Nederland. Momenteel vindt er in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) een praktijkproef coëxistentie plaats.

Deze praktijkproef gebruikt MON810 Bt maïs en heeft als doel het versterken van de wetenschappelijke basis van isolatie afstanden voor maïs, zoals afgesproken in het convenant coëxistentie. De proef startte in 2006 en loopt twee teeltseizoenen.

De resultaten van het eerste teeltseizoen wijzen uit dat met de afgesproken isolatieafstanden het uitkruisingspercentage onder de wettelijk verplichte 0,9% blijft.

Er lopen daarnaast een aantal onderzoeksprojecten naar DNA detectie methoden voor genetisch gemodificeerde (gg-)organismen. De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) heeft in 2004 een rapport gepubliceerd over de monitoring van coëxistentie in de landbouw. In 2003 heeft de COGEM een onderzoek gepubliceerd naar hybridisatie en introgressie tussen ggo-gewassen en wilde varianten.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijk ordening en Milieu (VROM) heeft een rapport uitgebracht over de huidige beschikbare kennis op het gebied van genetische merkers voor detectie van uitkruising tussen gecultiveerde en wilde gewasvarianten. Om een beeld te kunnen geven van de veiligheid van transgenen in gg-gewassen is in dit rapport ook het gebruik van kennis over de genfunctie binnen Arabidopsis meegenomen.

Plant Research International onderzoekt de relatie tussen coëxistentie en gewas rotatie. Meestal worden gewassen verbouwd in een rotatie systeem. Vanwege de hoge rotatie van wortelgewassen als aardappel en suikerbiet is wetenschappelijk inzicht nodig in de effecten van gewasrotatie op het bodemleven en op de volgende gewassen. Dit project heeft als doel:

  • Een update te geven van bestaande wetenschappelijke literatuur betreffende vermenging bij gewas rotatie, en mogelijke effecten op volgende gewassen en het bodemleven;
  • Een review te maken van recente literatuur en interviews met wetenschappers.

Het project loopt tot eind 2010.
Regional Co-extra reporter /rapporteur:

Back to overview page for NetherlandsOther National projects pages:partnership Europa logo FP6 logo