Biologica: “GGO bedreigt biologische landbouw”

In december 2007 is er een ontwerpbeschikking verleend aan het Nederlandse aardappelzetmeelbedrijf AVEBE voor een veldproef met de vermeerdering van pootgoed van genetisch gemodificeerde aardappelen. Biologica, de ketenorganisatie voor biologische landbouw, maakte bezwaar tegen deze beschikking. De teelt zou de biologische landbouw bedreigen, omdat nog geen concrete afspraken zijn gemaakt over coëxistentie.

Biologica directeur Bert van Ruitenbeek in het Agrarisch Dagblad: “Er is afgesproken dat de coëxistentiemaatregelen ook voor veldproeven gaan gelden. Maar de onderhandelingen over coëxistentie zijn nog niet afgerond. Daarom zijn er nog geen regels voor coëxistentie van GGO-veldproeven met de biologische en gangbare landbouw. Desondanks is nu een ontwerpbeschikking verleend voor een veldproef met de omvang van commerciële teelt, zonder dat daaraan voorwaarden zijn verbonden die biologische telers beschermen tegen vermenging of andere gevolgen. Dit is onacceptabel, omdat de productie en afzet van biologische producten in gevaar komt.”
Netherlands


partnership Europa logo FP6 logo