[NL] GM soja in biologisch mengvoeder

De Algemene Inspectiedienst (AID) van het Ministerie van LNV vond in een analyse dat 18% van de monsters van biologisch mengvoer GM materiaal bevatte. Van de 62 monsters, die in 2006 en 2007 genomen zijn, bevatte 18% GM soja. De vermenging bleef wel onder de binnen de Europese Unie afgesproken grens van 0,9% - waarboven een product geëtiketteerd moet worden. Twee monsters bevatten meer dan 0,9% GM soja en waren niet geëtiketteerd. Deze monsters werden genomen van mengvoeder gebaseerd op soja, terwijl de anders monsters met GM materiaal van mengvoer zonder soja waren. Onderzoek wees uit dat alle gevallen van vermenging onbedoeld waren.

Het ministerie neemt de volgende maatregelen om keuzevrijheid te kunnen blijven garanderen:
  • De AID en de VWA brengen dit najaar de risico´s van vermenging met GM materiaal in (biologische) mengvoer bedrijven in kaart en inventariseren de mogelijkheden om deze risico´s te beheersen. De resultaten worden doorgegeven aan de mengvoer bedrijven, zodat zij maatregelen kunnen nemen om vermenging te voorkomen.
  • De interpretatie van de EU etiketteringsregels met betrekking to GM materiaal dat in de grondstof van veevoer zit, maar er niet bewust aan is toegevoegd, is onduidelijk. De minister heeft dit punt naar voren gebracht via het Permanent Comité voor de Levensmiddelen en Diervoeders en verwacht dit najaar een antwoord van de Europese Commissie.
  • Het RIKILT-Instituut voor voedselveiligheid start dit najaar een onderzoek naar de mogelijkheden om de aanwezigheid van GM materiaal in mengvoer nauwkeuriger aan te tonen. De resultaten hiervan kunnen bijdragen aan de versterking van de handhaving van de ggo-etikettingsregels.

Meer informatie: de brief van het Ministerie van LNV
Netherlands


partnership Europa logo FP6 logo