[SI] Novi izzivi v poljedelstvu 2008

Slovensko agronomsko društvo pod pokroviteljstvom Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije organizira osmi simpozij Novi izzivi v poljedelstvu.

Na simpoziju, ki bo potekal 4. in 5. decembra, bodo raziskovalci in strokovnjaki s področja poljedelstva in z njim povezanih področij obravnavali ne le poljedelstvo, ampak tudi predelavo in prodajo in njihovo povezovanje. Ene od tematik simpozija so tudi novi izzivi gensko spremenjenih rastlin in soobstoj z ostalimi rastlinami.Slovenia


partnership Europa logo FP6 logo