[SI] Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nadaljuje postopke za sprejetje Zakona o soobstoju

Slovenski Zakon o soobstoj gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami, ki je poslan v notifikacijo v decembru 2006 je bil usklajen z Evropsko komisijo in slovensko Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nadaljuje postopke za sprejetje Zakona.

Ključno vprašanje, ki še niso usklajeno z Evropsko komisijo, se določbe, ki določajo vprašanje odškodnin v primeru nenamerne prisotnosti GSO v drugih kmetijskih rastlinah in pridelkih. Ministrstvo proučuje različne možnosti za nadomestila, kot so namenska proračunska postavka ali skrbniški sklad. D bi čim prej sprejeli Zakon in zapolnili pravno praznino na tem področju bo ministrstvo posredovalo zakon v koalicijsko usklajevanje, ki mu bo sledilo medresorsko usklajevanje in obravnava v parlamentu.Slovenia


partnership Europa logo FP6 logo