Public debates / Stakeholder activities

Javna razprava in mnenja deležnikov

Do pred kratkim v Sloveniji ni bilo aktivne javne razprave o soobstoju. O temi se je razpravljalo predvsem na konferencah, npr. na delavnici o soobstoju, ki jo je julija 2005 gostil Kmetijski inštitut Slovenije v sodelovanju z EuropaBio. Podobno srečanje je bilo 6. oktobra 2005 pod okriljem Ameriške ambasade v Sloveniji. Javna razprava se je močno okrepila avgusta 2006, ko je bil objavljen predlog Zakona o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami.

Mnenja o soobstoju

Vlada

Vlada Republike Slovenije še ni podala svojega stališča o soobstoju.

Politične stranke

Stranka Zares je organizirala tematski posvet na temo GSO. Ena od tem je bil tudi soobstoj, saj pričakujemo obravnavo Zakona o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami v parlamentu. Na posvetu je sodelovalo veliko ekoloških vrtičkarjev in kmetov, ki so izrazili svoje ostro nasprotovanje uporabi GSO in soobstoju.

Kmetje

Kmetje so že leta 2004 zahtevali sprejem zakonodaje o soobstoju. Ekološki kmetje večinoma ne verjamejo, da je soobstoj možen, zato predlagajo vzpostavitev območij brez GSO. Med javno obravnavo predloga Zakona o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami so se zahteve po vzpostavitvi območij brez GSO še okrepile.

Pobude proti GSO

V Sloveniji je bilo kar nekaj pobud, da bi bila Slovenija regija brez GSO. Združenje ekoloških kmetov Slovenje se je z ekološkimi kmeti iz Avstrije in Italije povezalo v organizacijo Bio Alpe Adria, v okviru katere želijo ustanoviti regijo brez GSO, ki bi zajemala predele Avstrije in Italije in celotno Slovenijo.

Nekdanji predsednik Republike Slovenije, dr. Janez Drnovšek, je ustanovil Gibanje za pravičnost in razvoj. Na straneh Gibanja so objavljeni prispevki, ki nasprotujejo uporabi GSO in soobstoju.

Inštitut za trajnostni razvoj je v letu 2007 na Dan Zemlje, 22. april, začel vseslovensko kampanjo za ustanavljanje območij – občin brez gensko spremenjenih organizmov oz. rastlin. Do konca septembra je izjavo o negojenju GSO sprejelo že več kot 50 slovenskih občin. Glavni namen kampanje je spodbuditi poglobljeno javno razpravo o problematiki rabe gensko spremenjenih organizmov v kmetijstvu in hrani ter povečati ozaveščenost javnosti, pa tudi vplivati na politike in vlado, da se ustrezno opredelijo do rabe in gojenja GS rastlin.

Back to overview page for Slovenia


partnership Europa logo FP6 logo