Traceability measures

Traceerbaarheid en etikettering

Zowel traceerbaarheid als etikettering zijn op Europees niveau geregeld via de EU richtlijnen 1829/2003 en 1830/2003.

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) is de instantie die traceerbaarheid en etikettering controleert. Uit de resultaten van deze controles blijkt dat er slechts bij hoge uitzondering problemen zijn bij de etikettering van genetisch gemodificeerde producten.

In april 2007 heeft Greenpeace echter een vermenging van een maïssoort, die niet in de EU is toegelaten, gevonden in een uit de Verenigde Staten afkomstige lading maïs. De VWA heeft deze bevinding bevestigd. De lading maïs die bestemd was voor diervoeding is uit de markt gehaald. Na dit incident is de controle verscherpt. De maïs vormde geen risico voor de volksgezondheid of het milieu.
Regional Co-extra reporter /rapporteur:

Back to overview page for Netherlands


partnership Europa logo FP6 logo